Skip to content

‘Sansuisha’ เปิดตลาดญี่ปุ่นกับอุปกรณ์โครงสร้างระบบรางในงาน Mass-Trans Innovation Japan Osaka 2022

สิ้นสุดไปแล้วกับงาน Mass-Trans Innovation Japan Osaka 2022 ที่จัดขึ้น ณ จังหวัดโอซาก้า ในวันที่ 25-27 พฤษภาคมที่ผ่านมา โดยมี Concept ‘เชื่อมต่อ ผู้คน สินค้า และเมืองเข้าด้วยกัน’

ในโอกาสนี้ Sansuisha เล็งเห็นถึงขีดความสามารถที่ไม่จำกัด ที่จะเปิดโอกาสเข้าสู่ตลาดโครงสร้างระบบราง และคมนาคม ด้วยการเข้าร่วมนิทรรศการจัดแสดงสินค้าในครั้งนี้ ด้วยสินค้าเชิงโครงสร้างที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า อาทิ แผงกั้นชานชลาอเนกประสงค์ กล่องระบบอาณัติสัญญาณ กล่องกล้องวงจรปิด เป็นต้น

ซึ่งงานจัดแสดงสินค้าในครั้งนี้ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก จากผู้ผลิต ผู้รับเหมา ตลอดจนผู้ที่มีความสนใจในอุตสาหกรรมระบบรางของปรเทศญี่ปุ่น โดยมีผู้เข้าร่วมงานมากกว่า 20,000 คน