Skip to content
Home » สมัครงาน

สมัครงาน

Slide

– ตำแหน่งงานว่าง –

ขออภัย ในขณะนี้ยังไม่มีการเปิดรับสมัครงาน

สวัสดิการ

• ค่าแรง : ตามโครงสร้างบริษัทฯ

• ค่าเบี้ยขยัน : 400, 600, 1,000 บาท/เดือน (ตามลำดับ)

• ค่าครองชีพ : 500 บาท/เดือน

• ค่าสิ่งแวดล้อม : 300 บาท/เดือน

• ค่าอาหารกลางวัน : 35 บาท/วัน

• ค่าอาหารช่วงโอที : 20 บาท/วัน (ทำโอทีตั้งแต่ 2 ชม.ขึ้นไป)

• ค่าทักษะ : 1,000 บาท/เดือน (เฉพาะบางตำแหน่ง)

• ค่าภาษา : 1,000-7,000 บาท/เดือน (มีใบรับรองภาษา)

• ค่าตำแหน่ง : 1,000-10,000 บาท/เดือน (เฉพาะบางตำแหน่ง)

• ค่าเดินทาง : 30 บาท/วัน (พักในเส้นทางที่รถของบริษัทไม่ขับผ่าน)

• บริษัทมีรถรับ-ส่ง 4 สาย

• ชุดยูนิฟอร์ม 3 ชุด

• ประกันอุบัติเหตุ : กรุงเทพประกันภัย

• เงินช่วยเหลือกรณีแต่งงาน, คลอดบุตร, งานศพบิดา – มารดา

• โบนัส ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ