Skip to content

งานเหล็ก

การออกแบบ

รับปรึกษาและออกแบบชิ้นงานเหล็ก โดยเทคโนโลยีการขึ้นรูปแบบ 3D และสั่งขึ้นรูปชิ้นงานตามความต้องการของลูกค้า โดยนักออกแบบผู้ชำนาญการ พร้อมทั้งปรับยืดหยุ่น ให้คำเสนอแนะเพื่อให้ชิ้นงานที่ออกมาตอบสนองได้ตรงตามความต้องการของลูกค้ามากที่สุด

อุปกรณ์เครื่องจักร และกระบวนการผลิต

รับตัดและขึ้นรูปชิ้นงานจากกระบวนการ punching และ laser ด้วยเครื่องจักรที่มีความเที่ยงตรง แม่นยำ รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ควบคุมการผลิตด้วยระบบคอมพิวเตอร์ สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง พร้อมให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการผลิตงานที่เกี่ยวกับโลหะต่างๆได้รวมไปถึงเรื่องของกระบวนการผลิตต่างๆได้อย่างดี

รับพับเหล็ก โดยใช้เครื่องพับที่มีคุณสมบัติมาตรฐานที่หลากหลายด้วยอุปกรณ์ที่มีคุณภาพสูง เพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นงานที่ผลิตจะทำได้อย่างรวดเร็ว ง่าย และคุณภาพยอดเยี่ยม

รับงานเชื่อมเหล็ก, สแตนเลส, อลูมิเนียม และงานเชื่อมที่หลากหลาย อาทิ Tig Welding, ARC Welding, CO2 Welding, Spot Nut Welding เป็นต้น

กระบวนการ Spot แบ่งเป็นการเชื่อมประกอบชิ้นงานเข้ากับชิ้นงาน และเชื่อมประกอบชิ้นงานเข้ากับน็อต สามารถปรับความเหมาะสมของกระแสไฟในกระบวนการ Spot ได้ โดยทีมงานที่มีคุณภาพและมีความเชี่ยวชาญ ใช้อุปกรณ์ที่ทันสมัย เพื่อให้งานออกมาเที่ยงตรง แข็งแรง และสวยงาม

การควบคุมคุณภาพ & การประกันคุณภาพ

ทุกกระบวนการผลิตท่านสามารถมั่นใจได้ในเรื่องคุณภาพ เนื่องจากเราควบคุมคุณภาพชิ้นงานโดยการตรวจสอบคุณภาพชิ้นงานในระหว่างการผลิตทุกขั้นตอนด้วยทีมผู้ชำนาญการ พร้อมทั้งอุปกรณ์และเครื่องมือที่แม่นยำ ทันสมัย รวมถึงการจัดการเพื่อให้มั่นใจว่าชิ้นงานเป็นไปตามมารตรฐานที่กำหนดด้วยการปรับปรุง และพัฒนาขั้นตอนการตรวจสอบให้ดียิ่งขึ้น เพื่อรักษาไว้ซึ่งคุณภาพ และเพิ่มความพึงพอใจให้กับลูกค้า

ตัวอย่างชิ้นงานงานเหล็ก

“Empowering the world, Empowering the nature”