Sansuisha Thailand

Sansuisha Co., Ltd.

Thailand Sansuisha Co., Ltd

สมัครงาน

 

 

 

 

สวัสดิการ

 

     - ค่าแรง: ตามโครงสร้างบริษัทฯ

 

     - ค่าเบี้ยขยัน: 400, 600, 1,000 บาท/เดือน (ตามลำดับ)   

 

     - ค่าครองชีพ: 500 บาท/เดือน

 

     - ค่าอาหารกลางวัน: 35 บาท/วัน

 

     - ค่าอาหารช่วงโอที: 20 บาท/วัน

                                    (เมื่อทำโอทีตั้งแต่ 2 ชั่วโมงขึ้นไป)

 

     - ค่าทักษะ: 1,000 บาท/เดือน (เฉพาะบางตำแหน่ง)

 

     - ค่าภาษา: 1,000 - 7,000 บาท/เดือน                                                     (มีใบรับรองภาษา)

 

     - ค่าตำแหน่ง: 1,000 - 10,000 บาท/เดือน

                           (เฉพาะบางตำแหน่ง)

 

     - ค่าเดินทาง: 30 บาท/วัน (พักในเส้นทางที่รถไม่ผ่าน)

 

     - บริษัทมีรถรับ - ส่งทั้งหมด 4 สาย

 

     - ชุดยูนิฟอร์ม 3 ชุด

 

     - ประกันอุบัติเหตุ: กรุงเทพประกันภัย

 

     - เงินช่วยเหลือกรณีงานแต่งงาน, คลอดบุตร,

       งานศพ   บิดา - มารดา

 

     - โบนัสขึ้นอยู่กับผลประกอบการ (ปี 2563 โบนัส 6.5 เดือน) 

ติดต่อ: hr-stc1.th@sansuisha.com

โทร: 09-1729-8139 (คุณวลัยพร)