Sansuisha Thailand

Sansuisha Co., Ltd.

Thailand Sansuisha Co., Ltd

ธุรกิจของเรา

งานเหล็ก

 

          รับให้คำปรึกษา ออกแบบงานเหล็กด้วยเทคโนโลยี 3D และขึ้นรูปโลหะ ตามความต้องการของลูกค้า ด้วยทีมออกแบบมืออาชีพ

 

งานพ่นสี

 

          พ่นสีชิ้นงานตามความต้องการของลูกค้า       
ด้วยกระบวนการ "2 Coat 2 Bake"

ขนส่ง

 

          เราขนส่งสินค้าด้วยทีมที่มีการจัดการ
ที่มีความเป็นมืออาชีพ

ธุรกิจอื่น ๆ

 

  เรามุ่งเน้นในการจัดทำ Containerization Storage Management, Electric Control Box และอื่น ๆ